Tên / Số / ký hiệu : Số : 15 /QĐ-TrMN
Về việc / trích yếu

Về việc khen thưởng năm học 2013-2014

Ngày ban hành 21/05/2014
Loại văn bản Văn bản cấp trường
Người ký duyệt Hồ Thị Vượng
Xem : 2650 Tải về
Nội dung chi tiết

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng năm học 2013-2014

 

 
 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN THẠCH TRỊ

             
          Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-TrMN ngày 08/09/2013 của hiệu trưởng trường Mầm Thạch Trị về việc Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ;
          Căn cứ phiên họp của Hội đồng khen thưởng trường Mầm Thạch Trị ngày 21 tháng 05 năm 2014 ;
          Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng trường Mầm non Thạch Trị
          Căn cứ vào thành tích đạt được của tập thể lớp, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong năm học 2013-2014;
          Xét đề nghị của chủ tịch Công đoàn cùng các tổ trưởng tổ chuyên môn trong nhà trường;
QUYẾT ĐỊNH
          Điều 1. Khen thưởng học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên và tập thể lớp đạt thành tích cao trong năm học 2013-2014 ( có danh sách kèm theo ).
          Điều 2. Tặng giấy khen và tiền mặt trị giá 30.000đ/1 học sinh đối với học sinh đạt danh hiệu “ Chăm ngoan học giỏi” ( Có 94 cháu, phụ lục số 01);
          Tặng giấy khen và tiền mặt trị giá 20.000đ/1học sinh đối với học sinh đạt danh hiệu “Bé khỏe, bé ngoan” ( Có 16 cháu, phụ lục số 01)
          Thưởng tiền mặt 200.000đ/1 người đối với cán bộ, nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học và giáo viên giỏi trường (Có12 người, phụ lục số 02,Thưởng150.000/1 người đối với giáo viên tiên tiến, nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học( Có 11 người, phụ lục số 02 );
          Thưởng tiền mặt 200.000đ/1 lớp đối với lớp xuất sắc, 150.000đ/1lớp đối với lớp tiên tiến ( 5 lớp xuất sắc, 1 lớp tiên tiến, phụ lục số 03) .
          Tổng số tiền thưởng là :8.340.000đồng). Số tiền khen thưởng này được trích từ nguồn ngân sách cấp của trường năm 2014.
          Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
          Ban giám hiệu nhà trường, kế toán và những người có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành./                         

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng năm học 2013-2014

 

 
 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN THẠCH TRỊ

             
          Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-TrMN ngày 08/09/2013 của hiệu trưởng trường Mầm Thạch Trị về việc Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ;
          Căn cứ phiên họp của Hội đồng khen thưởng trường Mầm Thạch Trị ngày 21 tháng 05 năm 2014 ;
          Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng trường Mầm non Thạch Trị
          Căn cứ vào thành tích đạt được của tập thể lớp, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong năm học 2013-2014;
          Xét đề nghị của chủ tịch Công đoàn cùng các tổ trưởng tổ chuyên môn trong nhà trường;
QUYẾT ĐỊNH
          Điều 1. Khen thưởng học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên và tập thể lớp đạt thành tích cao trong năm học 2013-2014 ( có danh sách kèm theo ).
          Điều 2. Tặng giấy khen và tiền mặt trị giá 30.000đ/1 học sinh đối với học sinh đạt danh hiệu “ Chăm ngoan học giỏi” ( Có 94 cháu, phụ lục số 01);
          Tặng giấy khen và tiền mặt trị giá 20.000đ/1học sinh đối với học sinh đạt danh hiệu “Bé khỏe, bé ngoan” ( Có 16 cháu, phụ lục số 01)
          Thưởng tiền mặt 200.000đ/1 người đối với cán bộ, nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học và giáo viên giỏi trường (Có12 người, phụ lục số 02,Thưởng150.000/1 người đối với giáo viên tiên tiến, nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học( Có 11 người, phụ lục số 02 );
          Thưởng tiền mặt 200.000đ/1 lớp đối với lớp xuất sắc, 150.000đ/1lớp đối với lớp tiên tiến ( 5 lớp xuất sắc, 1 lớp tiên tiến, phụ lục số 03) .
          Tổng số tiền thưởng là :8.340.000đồng). Số tiền khen thưởng này được trích từ nguồn ngân sách cấp của trường năm 2014.
          Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
          Ban giám hiệu nhà trường, kế toán và những người có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành./